Mgr. Veronika Jurečková

Osobní profil

Ve své práci se orientuji zejména na souvislosti mezi psychickým a somatickým stavem člověka  a to vše v kontextu jeho podmínek  (jak z úhlu ekonomického, vztahového či životního prostředí).

Dosažené vzdělání

  • Odborná aromaterapeutka (AČA 2006)
  • Psycholožka (FF Up Olomouc 1997)
  • Masérka (Improv Brno 1996)

Doplňkové kurzy

  • Kurz Aromapsychodiagnostiky ( Ludmila Guba),
  • Kurz „Pomoz sám sobě“ ( Boris Tichanovskij),
  • Feng shui (Ing. arch. Dana Růžičková),
  • Kurz Reiky ( RNDr. Jarmila Riegrová),
  • kurz Nordic walking ( Nordic sport Brno),
  • Aromaterapeutické konference AČA

Pracovní zkušenosti

Od roku 1997 do odchodu na mateřskou jsem zastávala místo psychologa na speciálním pedagogickém centru v Mohelnici. V průběhu mateřské dovolené jsem se začala více věnovat masážím a věcem kolem nich. Zdravotní potíže mne popostrčili ke zvýšenému zájmu o „aletrnativní“ způsoby léčby. A to zejména k aromaterapii. Po vystudování Institutu aromaterapie (roku 2006) působím jako odborná aromaterapeutka, psycholožka a masérka. Krátce jsem pracovala pro Lázně Teplice nad Bečvou a pro další organizace. Ale pro komplexnost, se kterou se snažím s klientem pracovat, nebylo v těchto zařízeních místo.

Lektorská činnost

Osvětové přednášky,
Přednášky pro mateřská centra (od 2006),
Přednáška pro Akademii třetího věku Lipník nad Bečvou, Aromaterapie pro psychology UP – ČASP – zájmová přednáška, Aromaterapie v pedagogické praxi – víkendový workshop v rámci projektu Pedagogika v praxi na UP Olomouc (http://www.pvp.upol.cz/uvahy), externista PdF UP Olomouc na katedře antropologie a zdravovědy., externí lektor aromaterapie firmy Foreve Living

konkurz